Trupa rock LIUBE are  viaţă veche. Ea a fost creată în 1989 de către Igor Matvienko care, în acea vreme, lucra în cunoscutul studio muzical "RECORD". Cu timpul, repertoriul trupei s-a specializat pe rock, folk rock, cîntece de război şi şanson rusesc.

Unul din componenţii formaţiei iniţiale a fost Nikolai Rastorguev, care mai apoi s-a desprins şi a devenit solist independent. Ulterior, a primit titlurile de artist emerit şi de artist al poporului.

Pe penultimul album al trupei, "RASSEIA", se găseşte şi un remake al aranjamentului rock al Imnului Federaţiei. Trupa este foarte cunoscută şi iubită în Rusia. Am ales pentru dumneavoastră un clip care, desigur, m-a încîntat si pe mine. N-am indoială: o să vă placă!

Povestea este aşa: întîi a fost tras un clip şi apoi, în 1996, altul, cel pe care-l vedeţi acum. De meritat, merită să le urmăriţi pe amîndouă. Simbolistica este elocventă. Cel de-al doilea clip include elemente din primul. Si acum vine distracţia. Cîntecul se numeşte "Не валяй дурака, Америка". Traducerea rămîne, de asta data, apanajul dumneavoastră. De rîs, rîdem însă împreună. Şi asta cu atît mai mult cu cît piesa a fost inclusă în coloana sonoră a concertului de la festivitatea de închidere a Olimpiadei de la Soci. Adică, un fel de aviz  „amatorilor” !

Tocmai a văzut lumina tiparului ediţia a doua a unei lucrări deosebit de preţioase şi unice în peisajul rarefiat al publicaţiilor de profil de la noi – Ghidul de Conversaţie român-rus al lui Gabriel Antoniu Lavrincic a fost republicat la prestigioasa editură Minerva:  http://www.edituraaramis.ro/carte/ghid-de-conversatie-roman-rus--i18597

Un Ghid ca al lui Gabriel Lavrincic nu este doar o apariţie editorială obişnuită - deoarece este, simultan, un pas înainte şi o mînă întinsă celor care doresc fie să înceapă explorarea unui spaţiu cultural şi civilizaţional milenar – Rusia şi universul slav, fie doresc să continue cu succes colaborări demarate în trecut.

La spasmele lumii contemporane şi la atitudinea ostilă a unor înalţi factori de răspundere de la noi, acest Ghid vine ca o soluţie şi ca o asumare totală a cooperării şi a bunei vecinătăţi, atît de necesare mediului de afaceri onest şi înalt profesionist, din care provine Gabriel Lavrincic. Este o demonstraţie concretă a felului constructiv şi pragmatic în care relaţiile dintre ţările noastre trebuie regîndite şi reclădite, întru mai buna cunoaştere reciprocă şi înţelegere fără de care viitorul nu va fi decît o repetare în buclă a racilelor unui trecut dizarmonic.

Din perspectivă pur funcţională, ediţia a doua a Ghidului de Conversaţie român-rus al lui Gabriel Antoniu Lavrincic, ne oferă o viziune adusă la zi a relaţiilor de comunicare pe care un turist sau un om de afaceri român le poate avea în Federaţia Rusă, respectiv spatiul ex-URSS. în timpul unei călătorii pe care ar urma să o efectueze. Avantajele pe care i le identificăm sînt multiple şi ne face  plăcere să le enumerăm, deoarece pot constitui tot atîtea argumente pentru care să vă doriţi să aveţi în propria bibliotecă această carte:

•stilul prietenos, accesibil şi organizarea informaţiei din prezentul Ghid vă pot ajuta să vă îndepliniţi rapid obiectivele şi, la capătul a doar cîteva minute, să vă puteţi autoevalua, constatînd că aţi învăţat deja expresii numeroase şi utile, prin intermediul cărora vă veţi putea exprima cu uşurinţă în limba rusă;

•sînt acoperite nu numai domeniile de bază ale conversaţiei, ci se intră şi în cîmpuri de specialitate, pe care nu vi le dezvălui acum, lăsîndu-vă plăcerea de a le descoperi;

•puteţi considera Ghidul şi ca un instrument salvator din diverse situaţii de viaţă curentă care pot surveni, combinat cu un dicţionar fundamental care conţine cele mai întîlnite cuvinte din limba rusă;

•este un instrument mai mult decît confortabil, încape cu uşurinţă într-un buzunar sau într-un compartiment de servietă ori într-o borsetă;

•preţul – la fel, foarte prietenos, este cel mai bun pe care o editură l-ar fi putut oferi pentru o apariţie unicat, în condiţii grafice de excepţie.

Enumerarea ar putea continua în acelaşi registru pozitiv, dar nu vrem să ne substituim originalului, descriindu-l în întregime, nici nu vrem să vă privăm de emoţia cunoaşterii, pe care parcurgerea filă cu filă a acestui adevărat mini-tezaur lingvistic v-o poate procura. Felicităm din inimă autorul, neobosit promotor al limbii ruse, al bunei colaborări şi vecinătăţi cu civilizaţiile slave încă din fragedă pruncie, şi-i urăm să persevereze această migăloasă lucrare de conştientizare a valorii pe care cunoaşterea profundă a Rusiei o are pentru oricine, precum şi garanţia de înălţare spirituală pe care cărţile Domniei-sale ne-o oferă, cu atîta generozitate, tuturor.

 

Только что выпущенное второе издание особенно ценной и единственной работы в скромном списке специальной литературы, изданной у нас – Румынско-русский разговорник, составленный Габриэлем Антониу Лавринчиком, было переиздано престижным издательством «Minerva»http://www.edituraaramis.ro/carte/ghid-de-conversatie-roman-rus--i18597

Издание, подобное разговорнику Габриэля Лавринчика, не является обычной публикацией по той причине, что оно одновременно является протянутой рукой помощи тем, кто желает либо начать исследование культурного и цивилизационного пространства, насчитывающего тысячелетия, - России и славянского мира, либо желает успешно продолжить начатое ранее сотрудничество.

В условиях судорожных спазм современного мира и недоброжелательного отношения некоторых наших ответственных лиц данный разговорник является методом решения и берет на себя всю ответственность за сотрудничество и добрососедство, которые так необходимы порядочным и высокопрофессиональным представителям деловых кругов, одним из которых является Габриэль Лавринчик. Он является конкретным доказательством конструктивного и прагматичного подхода, в ключе которого отношения между нашими странами должны быть пересмотрены и преобразованы в целях более глубокого взаимного познания и понимания, без чего будущее будет лишь повторение очередного витка холодных отношений, имевших место в дисгармоничном прошлом.

С чисто функциональной точки зрения второе издание Румынско-русского разговорника Габриэля Лавринчика предлагает нам обновленный взгляд на отношения в процессе общения, которые могут возникнуть у румынского туриста или делового человека в Российской Федерации, соответственно в бывших республиках СССР, в период путешествия, которое он намеривается предпринять. Мы с удовольствием хотели бы перечислить определенные преимущества данной работы, так как они могут стать аргументом для Вашего желания иметь эту книгу в собственной библиотеке:

  • дружественный, доступный стиль и порядок организации информации в настоящем Разговорнике могут Вам помочь быстро решить задачу и предоставляют возможность в течение всего лишь нескольких минут оценить себя, констатируя что Вы уже выучили много полезных выражений, при помощи которых у Вас будет возможность с легкостью выражать свои мысли на русском языке;

  • в Разговорнике охвачены не только основные разговорные темы, но и затронуты профессиональные отрасли, которые мы не будем сейчас раскрывать, оставляя Вам удовольствие открытия;

  • Вы можете рассматривать Разговорник и в качестве средства помощи в различных обыденных жизненных ситуациях, которые могут возникнуть, прибегая к использованию и базисного словаря, который содержит наиболее часто встречающиеся в русском языке слова;

  • является очень удобным в использовании, легко помещается в кармане или отделении портфеля или сумки;

  • цена – также очень доступная, является наиболее приемлемой ценой, которую издательство могло предоставить за уникальное издание с необычной графикой.

Можно было в том же положительном ключе продолжить перечислять качества данного издания, но мы не ставим своей целью заменять оригинал, давая полное его описание, а также не хотим лишать Вас радости открытия, которую может подарить Вам каждая страница этого настоящего мини-клада. От души поздравляем автора, неустанного пропагандиста русского языка, идеи добропорядочного партнерства и добрососедства со славянскими культурами, и пожелаем ему продолжить эту глобальную работу по пропаганде осознания ценности, которую несет для всех глубокое познание России, а также гарантии повышения духовности, которые нам всем с такой щедростью предоставляют его книги.

С уважением, профессор Александру Мыцэ,

Председатель Ассоциации сотрудничества между Румынией и Россией

Tocmai a văzut lumina tiparului ediţia a doua a unei lucrări deosebit de preţioase şi unice în peisajul rarefiat al publicaţiilor de profil de la noi – Ghidul de Conversaţie român-rus al lui Gabriel Antoniu Lavrincic a fost republicat la prestigioasa editură Minerva:  http://www.edituraaramis.ro/carte/ghid-de-conversatie-roman-rus--i18597

Un Ghid ca al lui Gabriel Lavrincic nu este doar o apariţie editorială obişnuită - deoarece este, simultan, un pas înainte şi o mînă întinsă celor care doresc fie să înceapă explorarea unui spaţiu cultural şi civilizaţional milenar – Rusia şi universul slav, fie doresc să continue cu succes colaborări demarate în trecut.

La spasmele lumii contemporane şi la atitudinea ostilă a unor înalţi factori de răspundere de la noi, acest Ghid vine ca o soluţie şi ca o asumare totală a cooperării şi a bunei vecinătăţi, atît de necesare mediului de afaceri onest şi înalt profesionist, din care provine Gabriel Lavrincic. Este o demonstraţie concretă a felului constructiv şi pragmatic în care relaţiile dintre ţările noastre trebuie regîndite şi reclădite, întru mai buna cunoaştere reciprocă şi înţelegere fără de care viitorul nu va fi decît o repetare în buclă a racilelor unui trecut dizarmonic.


Din perspectivă pur funcţională, ediţia a doua a Ghidului de Conversaţie român-rus al lui Gabriel Antoniu Lavrincic, ne oferă o viziune adusă la zi a relaţiilor de comunicare pe care un turist sau un om de afaceri român le poate avea în Federaţia Rusă, respectiv spatiul ex-URSS. în timpul unei călătorii pe care ar urma să o efectueze. Avantajele pe care i le identificăm sînt multiple şi ne face  plăcere să le enumerăm, deoarece pot constitui tot atîtea argumente pentru care să vă doriţi să aveţi în propria bibliotecă această carte:

•stilul prietenos, accesibil şi organizarea informaţiei din prezentul Ghid vă pot ajuta să vă îndepliniţi rapid obiectivele şi, la capătul a doar cîteva minute, să vă puteţi autoevalua, constatînd că aţi învăţat deja expresii numeroase şi utile, prin intermediul cărora vă veţi putea exprima cu uşurinţă în limba rusă;

•sînt acoperite nu numai domeniile de bază ale conversaţiei, ci se intră şi în cîmpuri de specialitate, pe care nu vi le dezvălui acum, lăsîndu-vă plăcerea de a le descoperi;

•puteţi considera Ghidul şi ca un instrument salvator din diverse situaţii de viaţă curentă care pot surveni, combinat cu un dicţionar fundamental care conţine cele mai întîlnite cuvinte din limba rusă;

•este un instrument mai mult decît confortabil, încape cu uşurinţă într-un buzunar sau într-un compartiment de servietă ori într-o borsetă;

•preţul – la fel, foarte prietenos, este cel mai bun pe care o editură l-ar fi putut oferi pentru o apariţie unicat, în condiţii grafice de excepţie.

Enumerarea ar putea continua în acelaşi registru pozitiv, dar nu vrem să ne substituim originalului, descriindu-l în întregime, nici nu vrem să vă privăm de emoţia cunoaşterii, pe care parcurgerea filă cu filă a acestui adevărat mini-tezaur lingvistic v-o poate procura. Felicităm din inimă autorul, neobosit promotor al limbii ruse, al bunei colaborări şi vecinătăţi cu civilizaţiile slave încă din fragedă pruncie, şi-i urăm să persevereze această migăloasă lucrare de conştientizare a valorii pe care cunoaşterea profundă a Rusiei o are pentru oricine, precum şi garanţia de înălţare spirituală pe care cărţile Domniei-sale ne-o oferă, cu atîta generozitate, tuturor.

 

De curând,cotidianul „România Liberă” a publicat articolul:”Cine sunt”patrioţii români” care au felicitat Rusia pentru anexarea Crimeii”,sub semnătura lui Dan Turturică,unul din numeroşii jurnalişti rusofobi cu care se”mândreşte” jurnalismul românesc. Sunt vizaţi membrii grupului de organizaţii denumit Consiliul Naţional al Societăţii Civile,care,vezi-Doamne,”afişează o atitudine contrară poziţiei oficiale a României şi a NATO în problema  ucraineană”.

Dragi membri şi simpatizanţi ai Asociaţiei de Cooperare cu Rusia şi Spaţiul Slav, aveţi acum ocazia să faceţi un gest de susţinere pentru organizaţia noastră prin direcţionarea a 2% din impozitul dvs. pe venitul din 2013 către contul nostru bancar, prin depunerea Formularului 230. Aceste fonduri vor fi folosite pentru menţinerea şi dezvoltarea site-ului web şi pentru viitoarele noastre acţiuni socio-culturale, iar repartizarea lor se va face în maximă transparenţă şi respect faţă de dvs. şi faţă de obiectivele noastre.

Incărcaţi de aici formularul la dvs. în calculator, apoi printaţi-l, completaţi-l cu datele dvs. Poate fi depus la Administraţia Financiară de care aparţineţi pînă pe 26 mai 2014!

Vă mulţumim!

Download Formular 230 pentru ACS-RSS

  Asociaţia de Cooperare România-Rusia are plăcerea de a vă prezenta lucrarea intitulată" Relaţiile romîno-ruse de-a lungul veacurilor oglindite în documentele muzeului romîno-rus.Studii şi cercetări" întocmită de Scarlat Callimachi sub egida editurii Academiei Române,în anul 1961.

   Această lucrare este o sinteză a intregii istorii a relaţiilor româno-ruse,incepând din"perioada convieţuirii românilor şi slavilor pe teritoriul României" până la mijlocul sec.XX,când a văzut lumina tiparului. După cum este menţionat în titlu, au fost folosite documente existente în muzeul româno-rus, înfiinţat în anul 1948 şi desfiinţat în tmpul aşa-zisului"dezgheţ". Parcurgând-o, cititorul ia cunoştiinţă de întemeierea, pe baze solide, în sec XV, a primelor relaţii statale între marele voievod Ştefan cel Mare şi marele cneaz Ivan al III-lea. Se urmăreşte parcursul istoric în timpul domnitorilor Petru Rareş, Ioan Vodă cel Cumplit, Mihai Viteazul, Matei Basarab, Vasile Lupu, Constantin Brâncoveanu. Se trece prin perioada domniei lui Dimitrie Cantemir, când alianţa cu ţarul Petru cel Mare a constituit apogeul relaţiilor româno-ruse. Urmează perioada de frământări şi contradicţii din a doua jumătate a sec XVIII şi întreg sec XIX,generată de ascensiunea Imperiului Rus şi regresia Imperiului Otoman, Basarabia şi Razboiul de Independenţă de la 1877 fiind mărul discordiei în relaţiile româno-ruse.

Deschid grupajul de azi cu o binecunoscută piesă, cu un hit, de fapt, al celebrilor Beatles. Toţi iubitorii de rock cunosc bine povestea  acestei piese, creaţie a lui Paul McCartney şi John Lennon. Eu am ales-o, însă, aluziv, pentru titlul acesteia - "Back in USSR" şi in interpretarea Elenei Maximova, finalistă la cea de-a doua ediţie a Golos Rossyi. Vocea Elenei este foarte bună, convingătoare, iar  mesajul  compoziţiei se încadrează perfect în contextul politic al acestor zile, care aduce bine cu acelea din 1968, cînd a fost scrisă şi publicată piesa. Dacă e să adaug la ce am spus mai înainte şi una din previziunile celebrei Baba Vanga, URSS se va întoarce, iar Rusia îşi va relua locul de mare putere mondială. 

  Am plăcerea de a prezenta un articol excelent al d-lui Vasile Andreescu publicat pe site-ul Vocii Rusiei,cu titlul:Cea mai simplă intrebare...

  Este vorba de întrebarea:"Ce-i de făcut?" pe care Lenin a pus-o la vremea sa,când trebuia hotărât drumul pe care trebuia să-l urmeze Rusia şi poporul său la acea vreme.Aceeaşi întrebare stă acum în faţa României şi a poporului său,în acest ceas de cumpănă,când se pune problema existenţei acestora.

   Întrebare simplă,greu raspuns..Cu atât mai greu cu cât răspunsul aşteptat este unul fundamental,care nu suportă amânare. Iar cei care conduc această ţară sunt incapabili să îl dea.Dar iată că d-l Vasile Andreescu,un român aflat la mii de kilometri distanţă de ţara sa natală,are curajul să îl dea.Şi să îl prezinte tuturor românilor.

  La început,un necesar şi aspru rechizitoriu făcut naţiunii române,care din indolenţa generată de un prea mult bine anterior a acceptat jugul capitalismului occidental,este menit să ardă cu fierul roşu toate năravurile ce au dus la drogarea acestei naţii cu"american dream" şi distrugerea fiinţei sale de către virusul"Democracy",care acţionează mai ceva decât faimosul virus Ebola.Pe terenul astfel pregătit,vin soluţiile prezentate de autor.Disperate,dar necesare.Dacă vrem să ne scuturăm de toţi paraziţii care nu ne lasă nici măcar să respirăm,dacă vrem să ne mişcăm şi să muncim,pentru a exista!

   Recomand cu căldură acest articol tuturor românilor.să-l citească amănunţit,de la titlu până la punctul final.O dată,de două ori..de câte ori este nevoie,pentru a fi bine memorat şi pentru a deveni un program de acţiune având ca scop deşteptarea naţiunii,ieşirea ţării din marasmul în care se află!

 

Ne-am gîndit inițial să vă oferim un grupaj de creații muzicale care fac referire la Crimeea.  Este momentul!  Am periat netul și din tot ce am găsit, am ales  pentru dumneavoastră trei piese notabile.Si încep cu fericita încheiere a demersului rusesc în Crimeea. Prin urmare, cu festivitatea ocazionată de aderarea Crimeei la Maica sa, Rusia. Piesa se numește "Rossia KrîmPesnia zelenih chelovechkov 18.03.2014". Adică un cîntec al "omuleților verzi", aluzie evidentă la modul pașnic în care Crimeea a revenit la ara-mamă. Clipul, emoționant prin conținuteste, evident, un documentar, pe care vă sfătuiesc să vi-l treceți îarhivă. Acolo este ISTORIE. Revăzînd imaginile, eu am plîns. Celor de-acolo li s-a umezit privirea.Vă amintiṭi de lacrima din ochiul lui Putin?! 

Tot ISTORIE e și cel de-al doilea videoclip. Piesa se intitulează "Ostrov Krimși e o colecție  de imagini semnificative din vremea luptelor dintre Armata Roșie și Armata Albă, desfășurate în Crimeea la începutul secolului trecut. In ilustrații îl vedeți șpe Baronul Negru, cum a fost  numit ulterior generalul Piotr Wranghel, originar din Lituania și cu o descendenă germană. 

Sursa imaginilor si a interviului: gândul.info